İSİM & SOYADI

Bu büyük İmam, Hakkın semasındaki parlak güneş, İlahi Zatın sırrının varisi, Sıfatların Nurunun yardımcısı, asil manevi arzunun sahibi, onaylanmış karakterlerin yanı sıra Muhammedi ilimler, Ahmedi mühür ve Muhammedi şahsiyet, Sidi Muhammed Fauzi El-Karkari, Allah ondan razı olsun. Onun soyu, onsuz varlığın olmayacağı kişiye (Allah’ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun) kadar uzanır. Asil İdrisî soyundandır, soyu “ilim şehrinin kapısına”, efendimiz Ali İbni Ebi Talib’e dayanır, Allah ondan razı olsun.
O, asil Şerif, Sidi Mulay Tayyib el-Karkari el-İdrisi el-Hasani’nin oğlu, öğretmen, şeyh, zamanının kutbu ve inisiyatik sırrın varisi Sidi Mulay el-Tahir el-Karkari’nin oğlu, Tanrı sırrını kutsasın, Mulay Muhammed el-Fardiy’nin oğlu, Mulay Tayyib’in oğlu, şeyh ve kutup Sidi Muhammed b. Kaddur el-Bukili, Mulay Abd el-Kadir’in oğlu, Mulay Ahmed’in oğlu, Mulay el-Arbi’nin oğlu, Mulay Muhammed’in oğlu, Mulay Ali’nin oğlu, Mulay Musa’nın oğlu, Mulay Ali’nin oğlu, Mulay Yakub’un oğlu, Mulay İbrahim’in oğlu, Mulay b. Zeyd, Mulay Yahya’nın oğlu, Mulay Abdurrahman’ın oğlu, Mulay Allah’ın oğlu, Mulay Abdülaziz’in oğlu, Mulay Zekeriyya’nın oğlu, Mulay Yahya’nın oğlu, Mulay el-Hasan’ın oğlu, Mulay Muhammed’in oğlu, Mulay Ali’nin oğlu, Mulay İsa’nın oğlu, Mulay Maymun Abu Wakili’nin oğlu, Mulay Mes’ud’un oğlu, Mulay İsa’nın oğlu, Mulay Musa’nın oğlu, Mulay Azuz’un oğlu, Mulay Abdü’l-Aziz’in oğlu, Mulay Maazuz’un oğlu, Mulay Alal’ın oğlu, Mulay Cabir’in oğlu, Mulay İmran oğlu, Mulay Salim oğlu, Mulay İyad oğlu, Mulay Ahmed oğlu, Mulay Muhammed oğlu, Mulay el-Kasım oğlu, Mulay İdris el-Ezher oğlu, Mulay İdris en-Nefs el-Zekiyye oğlu, Mulay Abdüllah el-Kamil oğlu, Mulay Hasan al-Thani’nin oğlu, Mulay Hasan al-Sibt’in oğlu, Seyyiduna Ali’nin oğlu – Allah yüzünü nurlandırsın – ve İki Dünyanın Efendisi Seyyiduna Muhammed’in kızı Seyyidatuna Fatima al-Zahraa.
Anne tarafından, Mulay Tayyib’in kuzeni olan Lalla Yamna’nın oğlu, Mulay Muhammed el-Fardiy’in torunu ve Mulay Tahir’in yeğenidir, Allah sırrını kutsasın. Atalarının her biri için el-Aroui şehrinde kubbeli bir türbe inşa edildi. Birçoğu âlim olmanın yanı sıra Allah’tan doğrudan ilim almıştır. Bir keresinde Seyyidi Şeyh Muhammed Fauzi el-Karkari, “bu nimet (bereket) birçok nesil boyunca babadan oğula geçmiştir” demiştir.
Ailesi on iki kuşaktır Fas’ın kuzeyindeki Rif bölgesinde, Nador şehrine yirmi kilometre uzaklıkta bulunan Al-Aroui kasabasına yerleşmiştir.
Allah bizi ondan öğrensin, huzuruna girmeyi nasip etsin ve huzurunda, gizlide ve açıkta doğru davranma şerefini bize bahşetsin. Bizden razı olmadan bu dünyadan ayrılmamızı nasip etmesin. Amin.